آزمون ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ قلم چی دوازدهم تجربی

تحلیل سوالات آزمون قلمچی

آموزش شیمی کنکور فرآیندی پیچیده است و تسلط به مفاهیم شیمی کنکور مستلزم شرکت مستمر در آزمون های آزمایشی و درک تمام مفاهیم مطرح شده در آزمون است.

هر آزمونی که برگزار میشود شامل نکات آموزشی زیادی است که داوطلبان کنکور باید به آنها مسلط شوند.

در اکثر موارد دانش آموزان و داوطلبان کنکور نمیتوانند تمامی نکات مطرح شده در یک آزمون را تجزیه و تحلیل کنند و بفهمند. تحلیل سوالات یک آزمون توسط اساتید با تجربه کنکور موجب میشود تمامی مفاهیم آزمون برای دانش آموزان گفته شود.

 

مشاهده تحلیل آزمون های برگزار شده ، برای موفقیت داوطلبان کنکور بسیار مهم بوده و موجب میشود ، دیدگاه کاملی نسبت به سوالات و مفاهیم علمی آزمون بدست بیاورند. تکرار این روند و مشاهده تحلیل ها موجب میشود داوطلبان برای کنکور سراسری آمادگی بیشتری داشته باشند.

تحلیل سوالات آزمون قلمچی توسط استاد مرتضی محمدی دبیر شیمی و کنکور سمپاد مشهد در مجموعه آموزشی شیمی برتر برای آزمون های قلمچی انجام میشود.

تمامی دانش آموزان پایه دهم ، پایه یازدهم و پایه دوازدهم در رشته تجربی و رشته ریاضی و تمامی داوطلبان کنکور میتوانند بصورت رایگان از این تحلیل ها استفاده کنند.

 

تحلیل های انجام شده و راه حل های ارائه شده توسط استاد محمدی ، متفاوت با پاسخ تشریحی آزمون است و سوالات بصورت مفهومی توضیح داده میشوند. بطوریکه دیدگاه جدیدی در تفکرات دانش آموزان ایجاد میشود. 

 

اگر در مفهوم سوالات و یا پاسخ آنها مشکل دارید ، حتما از تحلیل های استاد محمدی استفاده کنید.

تحلیل های آزمون را میتوانید در

بصورت رایگان مشاهده کنید.

مشخصات آزمون :

آزمون : قلم چی

تاریخ :  ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

پایه : دوازدهم

رشته : تجربی

پایه سوالات : دوازدهم – فصل چهارم

مبحث آزمون :  فناوری شیمیایی

سوالات ۸۱ تا ۹۰

تحلیل : استاد مرتضی محمدی

 

معرفی آزمون قلمچی ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ :

سوالات این آزمون مربوط به فصل چهارم شیمی دوازدهم قسمت فناوری شیمیایی است.

 

آزمون شامل ۱۰ سوال با مفاهیم زیر است :

سوال ۸۱ – چند موردی – تعریف فناوری شیمیایی و سنتز شیمیایی

سوال ۸۲- درست و نادرست – فناوری شیمیایی

سوال ۸۳- چند موردی – واکنش های افزایشی اتن – استری شدن

سوال ۸۴- چندموردی – واکنش تبدیل پارازایلن به ترفتالیک اسید

سوال ۸۵- درست و نادرست – تولید متانول ، شیمی سبز ، دیدگاه اتمی

سوال ۸۶- چندموردی – پلی اتیلن ترفتالات (PET)

سوال ۸۷- درست و نادرست – سنتز PET از پارازایلن و اتن – پتاسیم پرمنگنات

سوال ۸۸- چندموردی – بازیافت PET ، پلاستیک ها ، متانول

سوال ۸۹- درست و نادرست – تهیه متانول از متان ، بازیافت PET

سوال ۹۰- مسئله استوکیومتری – واکنش پارازایلن و پتاسیم پرمنگنات ۱۴۰۲- پلیمر شدن

شیمی را فقط مفهومی یاد بگیرید.

مشخصات آزمون :

آزمون : قلم چی

تاریخ :  ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

پایه : دوازدهم

رشته : تجربی

پایه سوالات : دهم – فصل اول و دوم و سوم ، یازدهم – فصل اول و دوم

مبحث آزمون : محاسبات شیمی دهم و یازدهم

سوالات ۹۱ تا ۱۱۰

تحلیل : استاد مرتضی محمدی

 

معرفی آزمون قلمچی ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ :

سوالات این آزمون مربوط به حل مسائل شیمی دهم(فصل اول ، دوم و سوم) و یازدهم(فصل اول و دوم) است.

 

آزمون شامل ۲۰ سوال با مفاهیم زیر است :

۹۱ – مسئله – عدد اتمی و عدد جرمی

۹۲- مسئله – جرم اتمی میانگین

۹۳- مسئله – قوانین گازها

۹۴ – مسئله – استوکیومتری دهم

۹۵ – مسئله – استوکیومتری یازدهم

۹۶ – مسئله – درصد جرمی و ppm

۹۷ – مسئله – انحلال پذیری

۹۸ – مسئله – انحلال پذیری گازها

۹۹- مسئله – گازها

۱۰۰- مسئله – مولاریته و استوکیومتری

۱۰۱ – مسئله – استوکیومتری یازدهم

۱۰۲ – مسئله – استوکیومتری یازدهم

۱۰۳ – مسئله – استوکیومتری یازدهم

۱۰۴- مسئله – استوکیومتری یازدهم

۱۰۵ – مسئله – استوکیومتری یازدهم

۱۰۶ – مسئله – ترموشیمی – ظرفیت گرمایی ویژه

۱۰۷- مسئله – ترموشیمی – ارزش سوختی

۱۰۸ – مسئله – سینتیک شیمیایی

۱۰۹ – مسئله – ترموشیمی – قانون هس

۱۱۰- مسئله – استوکیومتری واکنش آبکافت پلی آمیدها

ارسال دیدگاه