شیمی را فقط مفهومی یاد بگیرید

یادگیری شیمی و تسلط به مفاهیم شیمی و حل مسائل شیمی یکی از پیچیده ترین آموزش های دروس تخصصی کنکور در رشته تجربی و ریاضی است.

متاسفانه تدریس این درس بصورت فرمولی و حفظی و عدم توجه به مفاهیم موجب شده است دانش آموزان عزیز علی رغم اینکه زحمت زیادی برای آموزش آن صرف می کنند ، ولی نتیجه خوبی بدست نیاورند.

شعار استاد محمدی در بحث آموزش شیمی این است :

شیمی را فقط مفهومی یاد بگیرید

با یادگیری مفهومی شیمی ، شما قادر خواهید بود ، مسائل شیمی کنکور را براحتی پاسخ بدهید.

با ما همراه باشید تا شیمی را مفهومی یاد بگیرید.

ارسال دیدگاه