رزومه استاد مرتضی محمدی

رزومه آموزشی استاد محمدی

رتبه های تک رقمی استاد محمدی

سیاوش مهران - رتبه یک کنکور تجربی 90
سیاوش مهران - رتبه یک کنکور تجربی ۹۰
میلاد اکرمی - رتبه 5 کنکور ریاضی 91
میلاد اکرمی - رتبه ۵ کنکور ریاضی ۹۱
شایان شجاعی - رتبه 8 کنکور تجربی 97
شایان شجاعی - رتبه ۸ کنکور تجربی ۹۷
امیررضا بسکابادی - رتبه 6 کنکور تجربی 98
امیررضا بسکابادی - رتبه ۶ کنکور تجربی ۹۸
علی انصاری - رتبه 3 کنکور ریاضی 99
علی انصاری - رتبه ۳ کنکور ریاضی ۹۹
ارسال دیدگاه