رتبه های تک رقمی

رتبه های تک رقمی استاد محمدی

سیاوش مهران - رتبه یک کنکور تجربی 90
سیاوش مهران - رتبه یک کنکور تجربی 90
میلاد اکرمی - رتبه 5 کنکور ریاضی 91
میلاد اکرمی - رتبه 5 کنکور ریاضی 91
شایان شجاعی - رتبه 8 کنکور تجربی 97
شایان شجاعی - رتبه 8 کنکور تجربی 97
امیررضا بسکابادی - رتبه 6 کنکور تجربی 98
امیررضا بسکابادی - رتبه 6 کنکور تجربی 98
علی انصاری - رتبه 3 کنکور ریاضی 99
علی انصاری - رتبه 3 کنکور ریاضی 99
ارسال دیدگاه