آزمون قلمچی ۳ آذر ۱۴۰۲ دوازدهم تجربی

فهرست مطالب

چرا باید تحلیل سوالات آزمون های کانون را ببینیم؟

آموزش شیمی کنکور فرآیندی پیچیده است و تسلط به مفاهیم شیمی کنکور مستلزم شرکت مستمر در آزمون های آزمایشی و درک تمام مفاهیم مطرح شده در آزمون است.

هر آزمونی که برگزار میشود شامل نکات آموزشی زیادی است که داوطلبان کنکور باید به آنها مسلط شوند.

در اکثر موارد دانش آموزان و داوطلبان کنکور نمیتوانند تمامی نکات مطرح شده در یک آزمون را تجزیه و تحلیل کنند و بفهمند.

تحلیل سوالات یک آزمون توسط اساتید با تجربه کنکور موجب میشود تمامی مفاهیم آزمون برای دانش آموزان گفته شود.

مشاهده تحلیل آزمون های برگزار شده ، برای موفقیت داوطلبان کنکور بسیار مهم بوده و موجب میشود ، دیدگاه کاملی نسبت به سوالات و مفاهیم علمی آزمون بدست بیاورند.

تکرار این روند و مشاهده تحلیل ها موجب میشود داوطلبان برای کنکور سراسری آمادگی بیشتری داشته باشند.

تحلیل سوالات آزمون قلمچی توسط استاد مرتضی محمدی دبیر شیمی و کنکور سمپاد مشهد در مجموعه آموزشی شیمی برتر برای آزمون های قلمچی انجام میشود.

تمامی دانش آموزان پایه دهم ، پایه یازدهم و پایه دوازدهم در رشته تجربی و رشته ریاضی و تمامی داوطلبان کنکور میتوانند بصورت رایگان از این تحلیل ها استفاده کنند.

تحلیل های انجام شده و راه حل های ارائه شده توسط استاد محمدی ، متفاوت با پاسخ تشریحی آزمون است و سوالات بصورت مفهومی توضیح داده میشوند. بطوریکه دیدگاه جدیدی در تفکرات دانش آموزان ایجاد میشود. 

اگر در مفهوم سوالات و یا پاسخ آنها مشکل دارید ، حتما از تحلیل های استاد محمدی استفاده کنید.

مشخصات کلی آزمون قلمچی ۳ آذر ۱۴۰۲

  • آزمون : قلمچی
  • تاریخ : ۳ آذر ۱۴۰۲
  • پایه : دوازدهم
  • رشته : تجربی
  • پایه سوالات : دوازدهم (فصل دوم)
  • مبحث آزمون : الکتروشیمی - اکسایش و کاهش
  • شماره سوالات : ۱۰۱ تا ۱۱۰
  • تحلیل : استاد مرتضی محمدی
قلمچی

معرفی آزمون قلمچی ۳ آذر ۱۴۰۲

این آزمون‌ مربوط به واکنش های اکسایش و کاهش ، فصل دوم شیمی دوازدهم است.

 

آزمون شامل ۱۰ سوال است.

۳ سوال چند موردی

۳ سوال درست و نادرست

۲ سوال مسئله

۱ سوال نمودار

۱ سوال جای خالی

تجزیه و تحلیل سوالات بصورت زیر است :

سوال ۱۰۱- درست و نادرست – الکتروشیمی

سوال ۱۰۲- چند موردی – چراغ خورشیدی

سوال ۱۰۳- جای خالی – کاهنده و اکسنده

سوال ۱۰۴- درست و نادرست – واکنش اکسایش و کاهش

سوال ۱۰۵- مسئله – موازنه نیم واکنش ها

سوال ۱۰۶- چند موردی – عکاسی و الکتروشیمی

سوال ۱۰۷- درست و نادرست – واکنش های اکسایش و کاهش

سوال ۱۰۸- چند موردی – قدرت اکسندگی

سوال ۱۰۹- نمودار – تغییر دمای محلول

سوال ۱۱۰- مسئله‌ – تغییر جرم و مبادله الکترون

شیمی را فقط مفهومی یاد بگیرید.

فیلم تحلیل + pdf حل شده آزمون قلمچی ۳ آذر ۱۴۰۲

ارسال دیدگاه