آزمون ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ قلم چی دوازدهم تجربی

فهرست مطالب

تحلیل سوالات آزمون قلمچی

آموزش شیمی کنکور فرآیندی پیچیده است و تسلط به مفاهیم شیمی کنکور مستلزم شرکت مستمر در آزمون های آزمایشی و درک تمام مفاهیم مطرح شده در آزمون است.

هر آزمونی که برگزار میشود شامل نکات آموزشی زیادی است که داوطلبان کنکور باید به آنها مسلط شوند.

در اکثر موارد دانش آموزان و داوطلبان کنکور نمیتوانند تمامی نکات مطرح شده در یک آزمون را تجزیه و تحلیل کنند و بفهمند.

تحلیل سوالات یک آزمون توسط اساتید با تجربه کنکور موجب میشود تمامی مفاهیم آزمون برای دانش آموزان گفته شود.

مشاهده تحلیل آزمون های برگزار شده، برای موفقیت داوطلبان کنکور بسیار مهم بوده و موجب میشود ، دیدگاه کاملی نسبت به سوالات و مفاهیم علمی آزمون بدست بیاورند.

تکرار این روند و مشاهده تحلیل ها موجب میشود داوطلبان برای کنکور سراسری آمادگی بیشتری داشته باشند.

تحلیل سوالات آزمون قلمچی توسط استاد مرتضی محمدی دبیر شیمی و کنکور سمپاد مشهد در مجموعه آموزشی شیمی برتر برای آزمون های قلمچی انجام میشود.

تمامی دانش آموزان پایه دهم ، پایه یازدهم و پایه دوازدهم در رشته تجربی و رشته ریاضی و تمامی داوطلبان کنکور میتوانند بصورت رایگان از این تحلیل ها استفاده کنند.

تحلیل های انجام شده و راه حل های ارائه شده توسط استاد محمدی ، متفاوت با پاسخ تشریحی آزمون است و سوالات بصورت مفهومی توضیح داده میشوند. بطوریکه دیدگاه جدیدی در تفکرات دانش آموزان ایجاد میشود. 

اگر در مفهوم سوالات و یا پاسخ آنها مشکل دارید ، حتما از تحلیل های استاد محمدی استفاده کنید.

مشخصات آزمون

 • آزمون : قلمچی
 • تاریخ : ۲۶ خرداد ۱۴۰۲
 • پایه : دوازدهم
 • رشته : تجربی
 • پایه سوالات : دهم ، یازدهم ، دوازدهم
 • مبحث آزمون : آزمون جامع اول
 • شماره سوالات : ۷۶ تا ۱۱۰
 • تحلیل : استاد مرتضی محمدی
قلمچی

معرفی آزمون قلمچی ۲۶ خرداد ۱۴۰۲

این آزمون جمع بندی فصل سوم و چهارم شیمی دوازدهم است و سوالات آزمون مربوط به این دو فصل است.

 

آزمون شامل ۳۰ سوال است.

 • فصل سوم – ۱۴ سوال (۷۶ تا ۸۹)
 • فصل چهارم – ۱۶ سوال (۹۰ تا ۱۰۵)

 

 • ۱۰ سوال چند موردی
 • ۱۴ سوال درست و نادرست
 • ۶ سوال مسئله

تجزیه و تحلیل سوالات بصورت زیر است :

سوال ۷۶- درست و نادرست – تکنسیم

سوال ۷۷- مسئله – جرم اتمی میانگین

سوال ۷۸- چند موردی – آرایش الکترونی ایزوالکترون ها

سوال ۷۹- چند موردی – ساختار لوویس

سوال ۸۰- چند موردی – اوزون تروپوسفری

سوال ۸۱- مسئله – استوکیومتری

سوال ۸۲- چند موردی – فرایند هابر

سوال ۸۳- چند موردی – نامگذاری ترکیبات

سوال ۸۴- درست و نادرست – انحلال پذیری

سوال ۸۵- مسئله – رقیق کردن محلول ها

سوال ۸۶- مسئله – انحلال پذیری

سوال ۸۷- درست و نادرست – فلز و نافلز

سوال ۸۸- چند موردی – واکنش پذیری هالوژن ها

سوال ۸۹- درست و نادرست – شیمی آلی – هیدروکربن ها

سوال ۹۰- مسئله – استوکیومتری – بازده درصدی

سوال ۹۱- مسئله – استوکیومتری – ترموشیمی

سوال ۹۲- درست و نادرست – شیمی آلی – میخک

سوال ۹۳- مسئله – ترموشیمی – قانون هس

سوال ۹۴- درست و نادرست – سینتیک شیمیایی

سوال ۹۵- مسئله – سینتیک شیمیایی

سوال ۹۶- چند موردی – پلیمرها

سوال ۹۷- درست و نادرست – پلی آمید

سوال ۹۸- درست و نادرست – پلیمرها

سوال ۹۹- چند موردی – سوسپانسیون و کلوئید و محلول

سوال ۱۰۰- درست و نادرست – نظریه آرنیوس

سوال ۱۰۱- چند موردی – اسید قوی و ضعیف

سوال ۱۰۲- مسئله – خنثی شدن اسید و باز – PH

سوال ۱۰۳- مسئله – نیروی الکتروموتوری (emf)

سوال ۱۰۴- درست و نادرست – قدرت کاهندگی

سوال ۱۰۵- مسئله – آبکاری – فرایند هال

سوال ۱۰۶- چند موردی – جامدات کووالانسی – سیلیس

سوال ۱۰۷- چند موردی – شیمی آلی – رنگدانه نارنجی

سوال ۱۰۸- درست و نادرست – مبدل کاتالیستی 

سوال ۱۰۹- مسئله – ثابت تعادل – بازده درصدی 

سوال ۱۱۰- چند موردی – پارازایلن 

شیمی را فقط مفهومی یاد بگیرید.

ارسال دیدگاه