محتوای تحلیل کنکور سراسری

سوالات + فیلم تحلیل کنکور تجربی اردیبهشت ۱۴۰۳ (نوبت اول)

فهرست مطالب مشخصات کلی کنکور تجربی اردیبهشت 1403 (نوبت اول) آزمون : کنکور سراسری (نوبت اول) رشته : تجربی تاریخ : 7 اردیبهشت 1403 شماره سوالات : 76 تا 110 تحلیل : استاد مرتضی محمدی شیمی را فقط مفهومی یاد ...

فیلم تحلیل ۸ کنکور سراسری – از سال ۹۴ تا ۹۹

فهرست مطالب فیلم تحلیل + pdf حل شده کنکور تجربی 99 https://araamesh.sebghatebartar.com/new/Shimi%20Ostad%20Mohammadi/Tahlil%20Konkur/Tajrobi%2099.mp4 دانلود pdf حل شده کنکور تجربی 99 فیلم تحلیل + pdf حل شده کنکور ریاضی 99 https://araamesh.sebghatebartar.com/new/Shimi%20Ostad%20Mohammadi/Tahlil%20Konkur/Riazi%2099.mp4 دانلود pdf حل شده کنکور ریاضی 99 فیلم تحلیل کنکور تجربی ...